Turnir posvyashchennyy "Dnyu kosmonavtiki" (12.04.2015-12.04.2015)

Overall Stage Results: Production

Stage: 1, Поехали!!!

Place Points Time Hit Factor Stage Points Stage % # Competitor
1 48 8.64 5.5556 50.0000 100.00 36 Nikitin Oleg A
2 48 12.40 3.8710 34.8387 69.68 25 Onokoy Vladimir V
3 44 14.79 2.9750 26.7748 53.55 22 Gorbunov Aleksandr A
4 23 12.52 1.8371 16.5336 33.07 23 Obukh Dmitriy S
5 48 28.21 1.7015 15.3137 30.63 12 Kislov Dmitriy V
6 0 16.96 0.0000 0.0000 0.00 21 Lysenko Grigoriy A
Generated by http://www.makeready.ru, 21:41:49 12.04.2015, page 1.

Turnir posvyashchennyy "Dnyu kosmonavtiki" (12.04.2015-12.04.2015)

Overall Stage Results: Production

Stage: 2, 1-я ступень

Place Points Time Hit Factor Stage Points Stage % # Competitor
1 106 19.73 5.3725 110.0000 100.00 36 Nikitin Oleg A
2 98 26.47 3.7023 75.8030 68.91 23 Obukh Dmitriy S
3 73 21.91 3.3318 68.2173 62.02 25 Onokoy Vladimir V
4 94 30.40 3.0921 63.3094 57.55 21 Lysenko Grigoriy A
5 87 54.07 1.6090 32.9440 29.95 12 Kislov Dmitriy V
6 18 30.29 0.5943 12.1671 11.06 22 Gorbunov Aleksandr A
Generated by http://www.makeready.ru, 21:41:49 12.04.2015, page 2.

Turnir posvyashchennyy "Dnyu kosmonavtiki" (12.04.2015-12.04.2015)

Overall Stage Results: Production

Stage: 3, 2-я ступень

Place Points Time Hit Factor Stage Points Stage % # Competitor
1 96 20.53 4.6761 100.0000 100.00 36 Nikitin Oleg A
2 96 22.58 4.2515 90.9212 90.92 25 Onokoy Vladimir V
3 96 31.07 3.0898 66.0766 66.08 23 Obukh Dmitriy S
4 79 30.74 2.5699 54.9593 54.96 22 Gorbunov Aleksandr A
5 46 40.84 1.1263 24.0874 24.09 21 Lysenko Grigoriy A
6 3 59.86 0.0000 0.0000 0.00 12 Kislov Dmitriy V
Generated by http://www.makeready.ru, 21:41:49 12.04.2015, page 3.

Turnir posvyashchennyy "Dnyu kosmonavtiki" (12.04.2015-12.04.2015)

Overall Stage Results: Production

Stage: 4, Есть первый виток

Place Points Time Hit Factor Stage Points Stage % # Competitor
1 90 21.97 4.0965 100.0000 100.00 36 Nikitin Oleg A
2 92 26.25 3.5048 85.5551 85.56 25 Onokoy Vladimir V
3 94 37.17 2.5289 61.7338 61.73 22 Gorbunov Aleksandr A
4 72 37.52 1.9190 46.8444 46.84 21 Lysenko Grigoriy A
5 46 28.58 1.6095 39.2901 39.29 23 Obukh Dmitriy S
6 41 72.74 0.5637 13.7594 13.76 12 Kislov Dmitriy V
Generated by http://www.makeready.ru, 21:41:49 12.04.2015, page 4.

Turnir posvyashchennyy "Dnyu kosmonavtiki" (12.04.2015-12.04.2015)

Overall Stage Results: Production

Stage: 5, Здравствуй, Земля!

Place Points Time Hit Factor Stage Points Stage % # Competitor
1 140 24.91 5.6202 140.0000 100.00 36 Nikitin Oleg A
2 130 29.92 4.3449 108.2320 77.31 25 Onokoy Vladimir V
3 134 36.93 3.6285 90.3856 64.56 23 Obukh Dmitriy S
4 132 41.88 3.1519 78.5129 56.08 22 Gorbunov Aleksandr A
5 82 47.33 1.7325 43.1570 30.83 21 Lysenko Grigoriy A
6 98 72.64 1.3491 33.6066 24.00 12 Kislov Dmitriy V
Generated by http://www.makeready.ru, 21:41:49 12.04.2015, page 5.

Disqualified shooters

Turnir posvyashchennyy "Dnyu kosmonavtiki" (12.04.2015-12.04.2015)28 Baluevskiy Andrey Y Safety Infraction/Finger in trigger guard without target engagement (2015-04-12 13:35:00)
Generated by http://www.makeready.ru, 21:41:49 12.04.2015, page 6.