Turnir posvyashchennyy "Dnyu kosmonavtiki" (12.04.2015-12.04.2015)

Overall Match Results: Classic

Place % Points # Competitor Rank Cat Reg
1 100.00 500.0000 24 Andreev Sergey B جر RUS
2 85.99 429.9334 6 Solovich Oleg M جر RUS
Generated by http://www.makeready.ru, 21:41:49 12.04.2015, page 1.

Turnir posvyashchennyy "Dnyu kosmonavtiki" (12.04.2015-12.04.2015)

Overall Match Results: Standard

Place % Points # Competitor Rank Cat Reg
1 100.00 449.6380 10 Ashikhmin Dmitriy V RUS
2 99.94 449.3692 11 Travkin Artem A RUS
3 88.90 399.7116 3 Filippov Nikolay A RUS
4 68.95 310.0203 32 Baturskiy Vyacheslav V RUS
5 68.71 308.9470 34 Vasilev Dmitriy V RUS
6 67.40 303.0532 9 Mori Pavel G RUS
7 65.29 293.5528 15 Shapranov Dmitriy P RUS
8 64.82 291.4752 14 Garbovskiy Mikhail N RUS
9 59.80 268.9001 5 Arievich Ilya I RUS
10 58.36 262.3981 31 Nazimkin Dmitriy D RUS
11 55.84 251.0944 1 Fursov Sergey A RUS
12 52.32 235.2353 33 Starodubtseva Tatyana A Lady RUS
13 51.29 230.6075 18 Ilyashov Ilya A RUS
14 49.17 221.0650 8 Zotova Ekaterina G Lady RUS
15 45.65 205.2590 17 Kalashnikov Ivan I RUS
16 45.56 204.8754 35 Bezelyanskiy Evgeniy V RUS
17 44.84 201.6198 13 Lantsman Lazar G Senior RUS
18 41.26 185.5108 4 Zelenko Andrey B RUS
19 39.79 178.9047 29 Nizovskiy Aleksandr S RUS
20 37.36 167.9882 30 Ostashov Nikolay V Senior RUS
21 36.07 162.1852 7 Burov Maksim A RUS
22 31.95 143.6811 16 Tritenko Igor A RUS
23 30.44 136.8858 19 Podosenova Zhanna A Lady RUS
Generated by http://www.makeready.ru, 21:41:49 12.04.2015, page 2.

Turnir posvyashchennyy "Dnyu kosmonavtiki" (12.04.2015-12.04.2015)

Overall Match Results: Production

Place % Points # Competitor Rank Cat Reg
1 100.00 500.0000 36 Nikitin Oleg A RUS
2 77.55 387.7643 25 Onokoy Vladimir V RUS
3 57.62 288.0888 23 Obukh Dmitriy S RUS
4 46.83 234.1479 22 Gorbunov Aleksandr A RUS
5 35.48 177.3981 21 Lysenko Grigoriy A RUS
6 19.12 95.6237 12 Kislov Dmitriy V RUS
Generated by http://www.makeready.ru, 21:41:49 12.04.2015, page 3.

Disqualified shooters

Turnir posvyashchennyy "Dnyu kosmonavtiki" (12.04.2015-12.04.2015)28 Baluevskiy Andrey Y Safety Infraction/Finger in trigger guard without target engagement (2015-04-12 13:35:00)
Generated by http://www.makeready.ru, 21:41:49 12.04.2015, page 4.