Turnir posvyashchennyy "Dnyu kosmonavtiki" (12.04.2015-12.04.2015)

Combined Overall Match Results

Place % Points # Competitor Div Cat Reg
1 100.00 500.0000 36 Nikitin Oleg A PRD
2 77.55 387.7643 25 Onokoy Vladimir V PRD
3 77.02 385.1013 24 Andreev Sergey B CLS
4 74.63 373.1423 10 Ashikhmin Dmitriy V STD
5 74.55 372.7470 11 Travkin Artem A STD
6 66.19 330.9539 3 Filippov Nikolay A STD
7 65.83 329.1749 6 Solovich Oleg M CLS
8 57.62 288.0888 23 Obukh Dmitriy S PRD
9 51.71 258.5676 32 Baturskiy Vyacheslav V STD
10 51.23 256.1542 34 Vasilev Dmitriy V STD
11 49.92 249.5997 9 Mori Pavel G STD
12 48.90 244.4847 15 Shapranov Dmitriy P STD
13 48.09 240.4312 14 Garbovskiy Mikhail N STD
14 46.83 234.1479 22 Gorbunov Aleksandr A PRD
15 44.26 221.2901 5 Arievich Ilya I STD
16 43.60 217.9952 31 Nazimkin Dmitriy D STD
17 41.53 207.6364 1 Fursov Sergey A STD
18 38.46 192.2861 33 Starodubtseva Tatyana A STD Lady
19 38.31 191.5439 18 Ilyashov Ilya A STD
20 36.71 183.5746 8 Zotova Ekaterina G STD Lady
21 35.48 177.3981 21 Lysenko Grigoriy A PRD
22 33.94 169.6919 17 Kalashnikov Ivan I STD
23 33.83 169.1343 35 Bezelyanskiy Evgeniy V STD
24 33.63 168.1505 13 Lantsman Lazar G STD Senior
25 30.76 153.7975 4 Zelenko Andrey B STD
26 29.87 149.3317 29 Nizovskiy Aleksandr S STD
27 27.46 137.3088 30 Ostashov Nikolay V STD Senior
28 26.99 134.9428 7 Burov Maksim A STD
29 23.96 119.8054 16 Tritenko Igor A STD
30 22.36 111.8160 19 Podosenova Zhanna A STD Lady
31 19.12 95.6237 12 Kislov Dmitriy V PRD
Generated by http://www.makeready.ru, 21:41:49 12.04.2015, page 1.